Meny Stäng

Motor och Motivation – Anders Hallgren – 16 september 2019

Vi tar upp olika tänkbara orsaker till varför träningen inte fungerar, framför allt drivkraft (”motor”) och motivation och sådant som påverkar dessa för träningen så viktiga begrepp.

”Motor” (drive, drivkraft) analyseras noga och vi tar upp vilka processer som är knutna till detta begrepp, såväl i hjärnan som i kroppens hormonsystem. Denna djupa genomlysning ger oss kunskaper om hur vi kan arbeta för att bibehålla en hunds energi på så hög nivå att dess arbetskapacitet fortsätter vara hög.

Motivation är en individs villighet att prestera och detta begrepp är helt avgörande för hur vi lyckas i träning och arbete. Lyckas vi hålla hundens motivation hög, lyckas också träningen. Vi kan göra mycket för att öka en hunds motivation, men mycket av det vi vanligtvis gör riskerar att minska den i stället. Därför måste vi lära känna hur motivation fungerar fysiskt såväl som psykiskt. Vi går igenom vad man gör som ökar och vad vi gör som minskar en hunds motivation. Vanligt är, tyvärr, att motivationen har en dalande kurva.

Tid: 19-21
Plats: Canopus Hundcenter