Meny Stäng

Om Canopus Hundcenter

Välkommen till Canopus Hundcenter som är ett arbetsintegrerat socialt hunddagis/nattis/pensionat som ligger i Gustavsbergs centrum på Värmdö.

Vi som driver Canopus Hundcenter är:

Mita Hugdahl
Verksamhetsansvarig

Mobil - 070 886 38 04

Undersköterska i botten med mångårig erfarenhet från sjukvården samt arbete med funktionsvariationer. Mita har arbetat som coach och även med kurser och föreläsningar i personlig utveckling. Har gått ledarskapsutbildningar och är utbildad friskvårdscoach.
Har varit dagmatte till ett flertal hundar. Ansvarig för verksamhetsutveckling, marknadsföring, administration, och arbetsträning. Handledare.

Epost
Camilla Hugdahl
Hundinstruktör/Hundansvarig

Mobil - 070 886 38 08

Utbildad hundinstruktör och hunddagisföreståndare, hon har stor erfarenhet av hundar och god hand med alla djur.
Ansvarig för hundarna och allt som rör dem.

Epost
Wiggo

Blandras Lagotto/pudel/pumi
Åtta år kastrerad kille. Ansvarig för mellanhundsgruppen  

Vår värdegrund

Ideologin och värdegrunden vilar på de grundläggande demokratiska principerna:

  • Delaktighet och inflytande.
  • Jämställdhet. Alla människors lika värde.
  • Solidaritet.
  • Integration

Vinsten återinvesteras i företaget som möjliggör förbättringar och expansion. För oss är det viktigt med ekologiskt miljötänk, att hushålla och vara aktsam med jordens resurser. Vi gör det till exempel genom sopsortering, att handla ekologiskt och att använda miljövänliga produkter.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för oss som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

 

Canopus Hundcenter är ett arbetsintegrerande socialt företag som nu är certifierat i SKOOPI enligt den gemensamma branschstandarden hos SIS, (Svenska Institutet för Standarder). Vi tar vårt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor i riktiga jobb och i samhället.

– Det har varit lärorikt och jättenyttigt att delta i certifieringen, för vi har fått en total genomlyssning av vårt företag. Nu vet vi att vi jobbar på rätt sätt, säger Mita Hugdahl från Canopus Hundcenter.  
– I verksamheten är det viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt, både för att göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Det har inte varit lättvindigt utan krävt mycket jobb men det har absolut varit värt det. Vi har blivit stärkta tillsammans och är stolta att kunna visa för våra uppdragsgivare att vi är ett certifierat företag, säger Mita.  

SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i Sverige (Arbetsintegrerande sociala företag). Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor och skapar delaktighet för medarbetarna.
– Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare och för deras försäljning av tjänster och varor, säger verksamhetsledare Viktoria Carlsén.